Demontaj & Montaj

Cihaz/Cihazların mevcut yerindeki tespitleri,

Cihaz taşıma için yöntem belirlenmesi,

Vinç, Kamyon vs ayarlanması,

Yeni yere, montaj için yer hazırlıkları,

Cihaz/Cihazların montajı,

Cihaz/Cihazların kalibrasyonları,

Cihaz/Cihazların kalite testleri ve kullanıcıya teslimatı,

Network ve Arşivleme Sistemlerinin dizaynı ve kurulumu.